YILMAZLAR ÇEVRE, çed, çevresel etki değerlendirme), Yılmazlar Çevre, Atık Yönetimi, Atık Depolama, Atık Bertaraf, Atık Akü, Atık Kodları, Tehlikeli Atık Nakliye, Danışmanlık, Hurda Metal İşleme, Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma, Bina Yıkım Demontaj, Entegre Atı, Çevre Danışmanlık, atık yönetimi, sıfır atık, atık lojistik hizmetleri, çevre izin ve lisans danışmanlık hizmetleri, çevresel risk analizi, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik

ÇED


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

İşletmeler, ÇED Görüşlerini yatırımlarına başlamadan almak zorundadırlar. ÇED Yönetmeliğine tabi projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz, bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. “ÇED Olumlu” yada “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadan başlanan projeler için, cezai işlem olarak proje bedelinin % 2’si kadar idari yaptırım uygulanır. Ayrıca, ÇED kararı alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.

ÇED RAPORU HAZIRLANMASI

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan veya İl Müdürlüğü tarafından “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için ÇED Raporu hazırlanır.

ÇED Raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenerek değerlendirilmektedir. İşletmeler, ÇED Yeterlik Belgesi sahibi firmalar aracılığıyla ÇED Başvuru Dosyası hazırlayarak Çevrimiçi ÇED Sistemi (e-çed) sistemi üzerinden başvurularını yaparlar. Başvuru dosyasının sunulmasının ardından Bakanlık tarafından komisyon oluşturulur, komisyon üyeleri tarafından sunulan rapor incelenir.

Faaliyetin gerçekleşeceği yerde yapılacak Halkın Katılımı Toplantısı ardından ÇED Raporu Formatı oluşturulur ve verilen formata göre ÇED Raporu hazırlanır. Bakanlık ve oluşturduğu komisyon tarafından ÇED Raporunun incelenmesi neticesinde “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilir.

PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Ek-II listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır.

Proje Tanıtım Dosyaları İl Müdürlükleri tarafından incelenerek değerlendirilmektedir. İşletmeler, ÇED Yeterlilik Belgesi sahibi firmalar aracılığıyla Proje Tanıtım Dosyası hazırlayarak Çevrimiçi ÇED Sistemi (e-çed) sistemi üzerinden başvurularını yaparlar. İl Müdürlükleri, inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”   kararı vererek, kararı proje sahibine bildirirler.

ÇED GÖRÜŞÜ ALINMASI

ÇED Yönetmeliği Ek-II listesi listesi eşik değeri altında olan veya Yönetmeliğin Ek-I ve Ek-II Listesinde olmayan işletmeler, söz konusu yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilirler.

İşletmeler ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olsalar dahi, İl Müdürlüğüne başvurarak Yönetmelik kapsamı dışında olduğuna dair, görüş yazısı almaları (ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışındadır) gerekmektedir.

Yılmazlar Çevre olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz ÇED Yeterlik Belgesi kapsamında, ÇED raporlarının ve proje tanıtım dosyalarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun gördüğü formatta hazırlanarak sonuçlandırılması işlemleri  uzman kadromuz ile yürütülmektedir.