YILMAZLAR ÇEVRE, çed, çevresel etki değerlendirme), Yılmazlar Çevre, Atık Yönetimi, Atık Depolama, Atık Bertaraf, Atık Akü, Atık Kodları, Tehlikeli Atık Nakliye, Danışmanlık, Hurda Metal İşleme, Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma, Bina Yıkım Demontaj, Entegre Atı, Çevre Danışmanlık, atık yönetimi, sıfır atık, atık lojistik hizmetleri, çevre izin ve lisans danışmanlık hizmetleri, çevresel risk analizi, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik

ÇEVRE İZİN VE LİSANS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

• Çevre Danışmanlık Hizmetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı olan işletme, sanayi kuruluşu ve tesislerin faaliyetlerinde mevzuatlara uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi ve varsa ek yaptırım hareketlerinin belirlenmesi amacı ile Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılmaktadır.

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik dahilinde EK1 ve EK2 listesinde yer alan işletmeler Çevre Görevlisi Bulundurmak, Çevre Yönetim Birimi Kurmak veya Lisanslı Çevre Danışmanlık firmalarından bu hizmeti alması gerekmektedir.

• Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır.

• Çevre Danışmanlık Hizmeti alma yükümlülüğü bulunduğu halde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayan firmalara 16.082 TL (2021 Yılı Fiyatı) idarî para cezası verilir.

Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri

5 yıl süreyle geçerli olan izin ve lisanslar yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan firmaların başvurusu aracılığıyla verilmektedir. Çevreye kirletici etkisi yüksek seviyede olabilecek işletmeler EK-1’de bulunmakla beraber, bu tür işletmelerin izin belgesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmektedir. Çevreye kirletici etkisi normal ve düşük seviyede olan işletmeler ise EK-2 formatında yer almakla beraber, bu tür işletmelerin izin belgesi Bakanlığın yereldeki en üst temsilcisi olan İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Bu iki farklı listede yer alan işletme türlerinin çevre izin ve lisans belgesi alması kesinlikle zorunlu olarak belirtilmiştir. Çevre Danışmanlık firmaları bu belgenin alınması konusunda rehberlik etmektedirler. Bakanlığa karşı da sorumlu olan çevre danışmanlık firmaları yükünüzü profesyonel şekilde hafifletmektedir.

Çevre İzni Muafiyet Yazısı

Yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte var olan EK-1 ve EK-2 tablolarında yer almasına rağmen, atık su deşarjı ve hava emisyonu olmayan işletmelerin çevre izni muafiyet yazısı almaları gerekmektedir.