YILMAZLAR ÇEVRE, çed, çevresel etki değerlendirme), Yılmazlar Çevre, Atık Yönetimi, Atık Depolama, Atık Bertaraf, Atık Akü, Atık Kodları, Tehlikeli Atık Nakliye, Danışmanlık, Hurda Metal İşleme, Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma, Bina Yıkım Demontaj, Entegre Atı, Çevre Danışmanlık, atık yönetimi, sıfır atık, atık lojistik hizmetleri, çevre izin ve lisans danışmanlık hizmetleri, çevresel risk analizi, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik

ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ


Gizli çevresel risk taşıyan sahaların tüm yönleriyle kolayca algılanmasını ve kavranmasını sağlamak amacıyla,

➤ Saha Durum ve Risk Değerlendirmesi Ön Raporu
➤ Saha Durum ve Risk Değerlendirmesi Nihai Raporu oluşturabilmek için,

Birinci Aşama Değerlendirme kademesinde derlenen bilgilerden başlayarak, İkinci Aşama Değerlendirmede sahada elde edilecek kirlilik kaynağı, kirleticilerin kaynaktan yayılım mekanizmaları, kirletici çeşitleri, kirletici dağılım alanları ve taşınım güzergahları, kirlilikten dolayı risk altındaki muhtemel alıcı noktalar veya ortamlar ile, mevcut belirsizlikleri ve zaman içerisinde elde edilebilecek fiziksel, kimyasal ve hidrojeolojik bilgileri de kapsayacak şekilde, saha ve civarındaki çevresel koşulların dinamik bir süreç içerisinde tanımlanması, formlar,  açıklayıcı çizelgeler üzerinde gösterilmesidir.

Yağ Endüstrisi, akaryakıt ve yağ depolaması yapan firmalar, akaryakıt istasyonları ve otomobil servis istasyonları, fabrikalar (Tekstil, Boya, Metal, Petrokimya vs. ) ihtiyaç duyulur.

➤ Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu
➤ Jenerik Risk Değerlendirmesi
➤ Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi

Risk analizi sonuçlarının ortaya koyduğu tehlike potansiyeline göre mevcut durumun kötüleşmemesi için saha ve çevresi gözlem altına alınabilir ve iyileştirilme işlemi gerçekleştirilebilir.

Karar vericiler için aksi takdirde karmaşık dizilerin göz önüne alınması olacak olan, Çevresel Risk Yönetimi için bir döngüsel çerçeve yapısı önerilmiştir. Bu çerçeve aynı anda uluslararası değerde çevresel risk değerlendirilmesi ve yönetimi süreci içerisinde bir mekanizma sunmaktadır.