YILMAZLAR ÇEVRE, çed, çevresel etki değerlendirme), Yılmazlar Çevre, Atık Yönetimi, Atık Depolama, Atık Bertaraf, Atık Akü, Atık Kodları, Tehlikeli Atık Nakliye, Danışmanlık, Hurda Metal İşleme, Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma, Bina Yıkım Demontaj, Entegre Atı, Çevre Danışmanlık, atık yönetimi, sıfır atık, atık lojistik hizmetleri, çevre izin ve lisans danışmanlık hizmetleri, çevresel risk analizi, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik

KARBON AYAK İZİ VE SÜRDÜREBİLİRLİK


Üretim veya hizmet süreçlerinde yer alan kuruluş olarak 3. taraflara beyan edeceğiniz karbon ayak izinizi, ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı kullanarak, sera gazı (GHG) emisyonlarının ve uzaklaştırılmasının hesaplanması ve raporlanması için kuruluş seviyesinde ilkeleri ve gereksinimleri belirlenmesi gerekmektedir. Bir kuruluşun sera gazı envanterinin ilgili taraflara deklere edilmesi yani doğrulanması amacıyla; ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı çerçevesinde tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, doğru bir şekilde raporlanması için bu ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardıgereksinimleri içermesi gerekmektedir.

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardına göre çalışmak, ekonomik geleceğinizi ve piyasadaki güvenilirliğinizi artırır ayrıca daha çevreci bir şekilde çalışmaya olan bağlılığınızı gösterir. Karbon emisyonlarınızı azaltarak ve bu azaltımların hesaplanmasıyla paydaşlarınıza daha yeşil bir kuruluş olma konusundaki kararlılığınızı kanıtlamış olursunuz. Geleceğe yönelik güvence, sera gazı yönetimi stratejilerinizin ve geleceğe yönelik planlarınızın geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır.