YILMAZLAR ÇEVRE, çed, çevresel etki değerlendirme), Yılmazlar Çevre, Atık Yönetimi, Atık Depolama, Atık Bertaraf, Atık Akü, Atık Kodları, Tehlikeli Atık Nakliye, Danışmanlık, Hurda Metal İşleme, Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma, Bina Yıkım Demontaj, Entegre Atı, Çevre Danışmanlık, atık yönetimi, sıfır atık, atık lojistik hizmetleri, çevre izin ve lisans danışmanlık hizmetleri, çevresel risk analizi, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik

VİZYON & MİSYON


VİZYONUMUZ


Çevrenin korunması, gelişime ve ekonomiye katkı sağlanması, atıkların çevre ile buluşmadan kontrollü bir şekilde geri kazanımının veya bertarafının sağlanması ve bu konuda sanayi kuruluşlarının hassasiyetini arttırarak yaşanılabilir bir çevrenin temellerini atmak, çevre ile ilgili değerlerimizi korumak.

MİSYONUMUZ


Sürdürülebilir kalkınma ve çevre için; Çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve ekonomik büyümeye sürdürülebilir kaynak yönetimi ile katkıda bulunmayı ve entegre atık yönetimi konusunda türk sanayii, toplum ve çalışanlarımız için değer yarat öncü ve örnek bir kuruluş olmaktır. Atık üretici firmaları bu konuda duyarlılığını artırabilmek için;

  • ➤ Atık Yönetimi uygulamaları geliştirmek
  • ➤ Geri kazanım ve bertaraf konularında teknolojiyi takip ederek yenilikçi çözümler üretmek
  • ➤ Atık yönetimi konusunda yurtiçi ve yurtdışı AR-GE çalışmalarına katılmak, paydaşlara danışmanlık ve teknik destek vermek